Konference věnovaná rehabilitaci u neurologicky nemocných, především u pacientů s RS

Aktualita publikována 18. 5. 2016

Rádi bychom Vás upozornili na konferenci pořádanou Klinikou rehabilitačního lékařství a Neurologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze, za podpory Norských fondů a ve spolupráci s dalším partnery. Konference se koná při příležitosti dne Roztroušené sklerózy. Jedním z přednášejících je náš odborný garant nadačního fondu ereska – PhDr. Kamila Řasová. Po skončení konference Vám přineseme více informací.

Konference se koná od 26. do 28. května 2016 v prostorách Villa Lanna a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Programem konference budou klíčové principy rehabilitace u neurologicky nemocných v podání českých i norských expertů. Dále i české a norské fyzioterapeutické koncepty. Především Vojtova reflexní lokomoce, Dynamická neuromuskulární stabilizace, Sensomotorická stimulace a Motorické programy aktivující terapie. Poslední den konference se uskuteční diskuzní fórum českých i norských expertů. Cílem je připravit mezinárodní srovnávací studii, která by přinesla odpověď na otázky, které klíčové principy jakého terapeutického postupu jsou v jakém případě efektivnější a vypracovat tak nový koncept, který by kombinoval nejefektivnější principy.

suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ