Více o eresce

Nadační fond vznikl 20. 1. 2015

Vzhledem k tomu, že zdravotním pojišťovnám činí velké problémy financování péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou, a odvozeně lůžková medicínská pracoviště mají malé možnosti léčby, je činnost center, převážně ambulantních, čím dál významnější, a to jak v prevenci, tak v léčbě. Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o spolupráci: Byli bychom velmi rádi, kdybyste přispěli k prevenci a léčbě této těžké nemoci. V případě Vašeho finančního příspěvku Vás budeme informovat o způsobu jeho využití.

ereska

Hlavní cíl

Naším hlavním cílem je individuální pomoc jednotlivým pacientům na základě jejich aktuálního zdravotního stavu. Dalším cílem je pomáhat jednotlivým pacientům, a to ve spolupráci s MS Centrem – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

ereska

Naše činnost

Zaměřujeme se hlavně na osvětu prevenci a léčbu demyelinizačního nemocnění jako je Roztroušená skleróza apod. Jak ve vztahu k veřejnosti tak osobám trpících RS a jejich rodinám.

ereska

Cílená pomoc

Jednotlivým pacientům ve spolupráci s MS centry, podpora jejich činnosti i dalších oprávněných subjektů, poskytujících rehabilitaci, rekondici a prevenci pacientům s demyelinizačním onemocněním či jinou civilizační chorobou.

ereska

Slovo zakladatelky

"Když mi před několika lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu, můj život se změnil. Díky podpoře mé rodiny jsem se rozhodla naučit se s nemocí žít a vyrovnat se s ní. Postupně jsem zjistila, že chci pomáhat lidem, kteří se také setkali s touto nemocí. Díky tomu nyní vznikl Nadační fond ereska - nadační fond podporující lidi trpící roztroušenou sklerózou."

- Jana Hájíčková -

Odborní garanti

S nadací ereska spolupracuje celá řada odborníků z oborů neurologie, rehabilitačního lékařství a fyzioterapie, kteří se zabývají ambulantně i na lůžkových odděleních tímto onemocněním více než 25 let.

ereska

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze

Již na vysoké škole mně zaujaly možnosti fyzioterapie u neurologicky nemocných - hledat cesty k obnově poškozené funkce a nastartování plastických a adaptačních procesů centrálního nervového systému. V té době bohužel onemocněla má sestra Marcela roztroušenou sklerózou mozkomíšní. To ovlivnilo celou naši rodinu, ale i mou profesi.

Chtěla jsem jí pomoci. V rámci postgraduálního studia jsem začala studovat neurovědy. Od té doby se této problematice věnuji jako klinik, vědec, vysokoškolský pedagog, ale i na osvětové úrovni. Pracuji na ucelené koncepci rehabilitační léčby lidí s RS. Chtěla bych docílit, aby se všem, kteří to potřebují, dostalo kvalitní odborné péče.

Statut

Nadačního fondu pro podporu lidí trpících roztroušenou sklerózou

Základní ustanovení

Název: ereska – nadační fond pro lidi trpící RS
Sídlo: Michelská 300/60, Praha 4, 14000

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je osvětová činnost demyelinizačního onemocnění, jako je Roztroušená skleróza a podpora pacientů s touto nemocí v oblasti terapie, která zahrnuje rehabilitace, rekondice, prevenci a cílenou pomoc jednotlivým pacientům ve spolupráci s MS centry.

Správní rada

Jana Hájíčková

Ivan Hope

JUDr. Dušan Bláha

Revizor nadačního fondu - Jiří Střelec

suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ