Novinky

Co se u nás v nadaci děje

Magnetoterapie pro pacienty s RS

V rámci spolupráce se společnosti BIOMAG, která nám zapůjčila dvě sady Biomag Lumnia s patentovanou 3D technologií pro účely sledování účinku u magnetoterapie u pacientů s RS. Pacienti ve společni IPREA s.r.o. mohou v rámci rehabilitační péči relaxovat a nechat na sebe působit léčivé nízkofrekvenční pulzní pole. Naše spokojené pacientky a pacienti magnetoterapii vřele doporučují. […]

Školení fyzioterapeutek v NZZ IPREA s.r.o. s PhDr. Kamilou Řasovou, Ph.D.

V nestátním zdravotnickém zařízení IPREA s.r.o., která je partnerem NF ereska proběhlo 1. školení fyzioterapeutů s patronkou NF ereska, PhDr. Kamilou Řasovou, Ph.D. Školení bylo zaměřeno na práci fyzioterapeutů s pacienty s RS.

Robert Vano: Předání fotografie pro NF ereska

U příležitosti blížícího se dne Boje proti Roztroušené skleróze se rozhodl Robert Vano věnovat fotografii našemu NF ereska. Věnovaná fotografie bude na konci roku 2017 vydražena a výtěžek z dražby nadační fond použije na rehabilitace pro pacienty s RS. Jménem NF ereska velmi děkujeme Robertovi Vanovi, za krásnou fotografii a dobrou vůli aktivně se podílet a pomáhat. […]

Michaela Dolinová: Pomoc potřebují i ti, kteří nechtějí svou beznaděj křičet do světa

Moje maminka byla lékařka a já se prostřednictvím vyprávění i osudů přátel mé rodiny pomalu dozvídala o roztroušené skleróze. Vlastně až nyní se o této nemoci mluví více. Před revolucí to byla diagnóza, která se nehodila socialistickému zdravotnictví „do krámu“, protože nevěděli, co s ní. Znám už dlouho Janu Hájíčkovou, zakladatelku eresky, a ráda jsem se […]

Dalibor Janda: Každý by měl umět včas přibrzdit

Mám poměrně dobrou představu, čím pacienti s roztroušenou sklerózou procházejí. Touto nemocí totiž trpěla moje maminka. Pocit, který ve mně z té doby zůstal, je, že nemocní potřebují pomoc a podporu svých blízkých. A přestože je teď léčba asi na úplně jiné úrovni, než byla tehdy, počítám, že toto se nezměnilo. Je skvělé, že na podporu pacientů […]

Spolupráce se společností BIOMAG

Novým partnerem NF ereska se stala společnost Biomag, která se zabývá vývojem a výrobou přístrojů pulzní magnetoterapie. V rámci spolupráce byla nadačnímu fondu zapůjčena sada 3D magnetů – Lumina, která napomáhá regeneraci organismu, tlumí bolesti a podporuje látkovou výměnu. Zároveň se uskutečňuje studie zaměřená na účinky magnetoterapie v kombinaci s rehabilitacemi u pacientů s RS. […]

Vánoce mají být naplněné láskou, porozuměním a štědrostí.

Hlavně vůči těm, kteří každý den bojují s nemocemi a ví, co je osamělost. Přeji všem lidem, aby nadcházející čas vánoční prožili s láskou v srdci a harmonií v duši. Také bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracují s NF ereska a posílají finanční dary, díky nimž nadační fond pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Pacienti tak […]

Petra Černocká: I docela cizí lidé na Vás myslí

Věřím, že v každém životě jsou karty jaksi předem rozdány. Zároveň ale věřím i v sílu lidské víry, lásky a touhy, které leccos zmůžou. Pacienti s roztroušenou sklerózou neměli při rozdávání karet štěstí. O to důležitější podle mě je podpořit je v jejich boji s nemocí.

Světový den Roztroušené sklerózy

Každý rok je poslední středa v měsíci květnu Světovým dnem roztroušené sklerózy. Což je letos 25. květen 2016.

Konference věnovaná rehabilitaci u neurologicky nemocných, především u pacientů s RS

Rádi bychom Vás upozornili na konferenci pořádanou Klinikou rehabilitačního lékařství a Neurologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze, za podpory Norských fondů a ve spolupráci s dalším partnery.

suitable
Vytvořilo grafické studio SUITABLE.CZ